Tworzenie dokumentu APP

Serwis umozliwia wygenerowanie pliku GML dla aktów planowania przestrzennego (APP) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; w zakresie podstawowych, wymaganych w schemacie atrybutów.

Przed przystapieniem do pracy należy przygotować:

  • Opublikowany pod adresem www rysunek planu/studium w formacie GeoTiff (z nadaną georeferencją)
  • Opublikowaną pod adresem www treść uchwały lub jej projekt (np. w pliku PDF)
  • Granicę obowiązywania APP w formacie wektorowym (plik SHP lub fragment GML)
Rozpocznij tworzenie APP
Jeśli posiadasz już plik XML/GML dla APP
Sprawdź poprawność APP

Za pomocą naszego serwisu stworzyliście już 3120 plików APP.

Walidator pomógł zweryfikować poprawność 8328 plików APP.

Generowanie pliku APP (XML)

Serwis sprawdza wprowadzone informacje pod względem formalnym i generuje podstawowy plik APP zgodny ze schematem XSD z rozporządzenia.
Dane nie są kontrolowane pod względem merytorycznym ani nie jest sprawdzana poprawność odnośników do plików graficznych i treści uchwały.

Walidacja pliku APP (XML)

Serwis sprawdza zgodność przesłanego pliku ze schematem aplikacyjnym XSD z rozporządzenia:
https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0/planowaniePrzestrzenne.xsd

UWAGA: pliki wygenerowane we wtyczce QGIS oraz APP podpisane cyfrowo zawierają w treści dodatkowe elementy (wfs:FeatureCollection, ds:Signature), które nie znajdują się w schemacie XSD, dlatego w ich przypadku walidacja zwróci błędy. Pliki takie można sprawdzić zanaczając pole wyboru poniżej.

Wybierz plik:
*może znacznie wydłużyć czas walidacji

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego

portal MRiT

Sprawdź poprawność GML/XML

walidator gov.pl

rozporządzenie ws. zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

pobierz PDF