Tworzenie dokumentu APP

Serwis umozliwia wygenerowanie pliku GML dla aktów planowania przestrzennego (APP) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; w zakresie podstawowych, wymaganych w schemacie atrybutów.

Przed przystapieniem do pracy należy przygotować:

  • Opublikowany pod adresem www rysunek planu/studium w formacie GeoTiff (z nadaną georeferencją)
  • Opublikowaną pod adresem www treść uchwały lub jej projekt (np. w pliku PDF)
  • Granicę obowiązywania APP w formacie wektorowym (plik SHP lub fragment GML)
Rozpocznij tworzenie APP
Jeśli posiadasz już plik XML/GML dla APP
Sprawdź poprawność APP
Wyniki badania zbiorów dla gmin

Za pomocą naszego serwisu stworzyliście już 2800 plików APP.

Walidator pomógł zweryfikować poprawność 19580 plików APP.

Generowanie pliku APP (XML)

Serwis sprawdza wprowadzone informacje pod względem formalnym i generuje podstawowy plik APP zgodny ze schematem XSD z rozporządzenia.
Dane nie są kontrolowane pod względem merytorycznym ani nie jest sprawdzana poprawność odnośników do plików graficznych i treści uchwały.

Walidacja pliku APP (XML)

Serwis sprawdza zgodność przesłanego pliku ze schematem aplikacyjnym XSD z rozporządzenia:
https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0/planowaniePrzestrzenne.xsd

Zwracamy uwagę, że pliki:
  • wygenerowane we wtyczce QGIS APP
  • podpisane elektronicznie (podpis kwalifikowany, podpis zaufany)
zawierają w treści dodatkowe elementy (wfs:FeatureCollection, ds:Signature), które nie znajdują się w schemacie XSD, dlatego w ich przypadku walidacja zwróci błędy.
W takiej sytuacji należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru poniżej.

Wybierz plik:
*może znacznie wydłużyć czas walidacji

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego

portal MRiT

Sprawdź poprawność GML/XML

walidator gov.pl

rozporządzenie ws. zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

pobierz PDF