e-mapa
  e-mapa jest uniwersalnym środowis­kiem do tworzenia portali mapowych w oparciu o dane własne i dostępne usługi sieciowe. System posiada specjalis­tyczne moduły służące do realizacji różnorodnych zadań samo­rządów gminnych i powia­towych: prowadze­nie planu zagospodarowania, wyda­wa­nia pozwoleń na budowę, ewidencji numeracji adresowej, ewidencji dróg, ewidencji mienia komunal­nego i wielu innych. Oprogra­mo­wanie pracuje w środo­wisku przeglądarki interne­towej - nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramo­wania, a jedynie komputer podłączony do internetu.
Nasze serwisy

Serwisy e-mapa.net (1079)